Hjem

Jeg er samisk billedkunstner og arbeider med maleri, billedkunst, tegning, grafikk, illustrasjoner og design.


 

Aino Hivand


Sarritluodda 17


9520 Kautokeino


Mail: ah@ainohivand.com


Hjemmeside: ainohivand.com


mobil: 95448872


© Copyright. All Rights Reserved.